Blog

Izrada web stranica usklađenih sa zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog-sektora

Izrada web stranica usklađenih sa zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora


Digitalna pristupačnost – izrada i usklađenje web stranica tijela javne uprave sa Zakonom

_

Izrada web stranica usklađenih sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora

Digitalna pristupačnost – što je to?

Digitalna pristupačnost je metoda prilagodbe mrežnih stranica, mobilnih aplikacija i digitalno kreiranih elemenata kako bi im mogli pristupati svi korisnici, koristeći ih te razumjeti bez obzira na vizualne, slušne, motoričke ili kognitivne poteškoće.

Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora („N.N.“, 17/2019) propisuje nužnost uporabe europske norme EN 301 549 prilikom izrade mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora, njihovog izgleda, načina navigacije kroz sadržaj, pretraživanje i strukturu.

Zakon je stupio na snagu u rujnu 2019. godine i propisuje sljedeće rokove:

23. rujna 2019. – Zakon se primjenjuje na mrežne stranice tijela javnog sektora objavljene poslije 23. rujna 2018.
23. rujna 2020. – Zakon se primjenjuje na mrežne stranice tijela javnog sektora objavljene prije 23. rujna 2018.
23. rujna 2021. – Zakon se počinje primjenjivati na programska rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.

Što su tijela javnog sektora obvezna poduzeti kako bi osigurala pristupačnost svojih digitalnih sadržaja i usluga?

Tijela javnog sektora dužna su prilagoditi svoje digitalne sadržaje i usluge sukladno europskoj normi EN 301 549. Kao pomoć u prilagodbi svojih stranica, tijela javnog sektora mogu koristiti Smjernice za osiguravanje digitalne pristupačnosti koje je izradio CARNET (Hrvatska akademska i istraživačka mreža).

Koraci za postizanje digitalne pristupačnosti su:

  • provesti početnu procjenu (procjena u kojoj mjeri su mrežne stranice i programska rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora prilagođene propisanim zahtjevima pristupačnosti)
  • prilagoditi mrežne stranice i programska rješenja za pokretne uređaje
  • objaviti i redovito ažurirati izjavu o pristupačnosti (sadržaj predloška izjave o pristupačnosti propisan je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523)

Uskladite web stranice sa Zakonom o digitalnoj pristupačnosti!

Brzo i efikasno ispunjavanje zakonskih uvjeta. Izbjegnite plaćanje zakonom propisanih kazni.

Naše usluge u smislu primjene Zakona obuhvaćaju slijedeće:

  • analizu postojećeg stanja mrežne stranice tijela javne uprave s izvješćem o trenutnom stanju
  • pomoć oko pripreme inicijalne izjave o pristupačnosti mrežne stranice, pomoć i analize oko pripreme revizija izjave o pristupačnosti
  • usklađenje postojeće mrežne stranice tijela javne uprave sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenje za pokretne uređaje tijela javnog sektora
  • redizajn ili izrada nove mrežne stranice tijela javne uprave u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenje za pokretne uređaje tijela javnog sektora

Za više informacija kontaktirajte nas.

// Napomena: dio sadržaja na ovoj web stranici izvorno je preuzet sa službene adrese

Comments are disabled.