Izrada mobilnih i web aplikacija

Web programiranje

_

Izrađujemo sve vrste web aplikacija po narudžbi i implementiramo ih u nove ili postojeće web projekte. Možemo vam ponuditi razne tehnologije izrade prema vašim potrebama.

Izrada aplikacija po narudžbi

_

Web aplikacije u današnje vrijeme sve više zamjenjuju nekadašnje stolne (desktop) programe.

Aplikacija se instalira na hosting prostor (server).
Može se integrirati u postojeći web projekt, a također može biti samostalna.

Primjena web aplikacija i mogućnosti implementacije su zaista velike. Kao primjer mogu se navesti: rješenja po mjeri za web prodaju, sustavi za rezervaciju, za vođenje evidencija, online servisi za razne namjene.

Zašto izabrati nas

pristup i korištenje aplikacije moguće je sa bilo kojeg računala koje ima pristup internetu

aplikacije se izvršavaju na serveru u realnom vremenu

korištenjem web tehnologija, uz crtanje dizajna po mjeri moguće je napraviti vizualno efektne aplikacije

podaci su osigurani od mogućeg kvara stolnog računala i izrađuje se redoviti backup podataka