Prilagodba i prijelaz web shopova iz kune na euro uz dvojno iskazivanje cijena u kunama i eurima


Prilagodba i prijelaz web shopova iz kune na euro

Kao što vjerojatno znate od 01.01.2023. Hrvatska uvodi valutu euro (EUR) umjesto hrvatske kune (KN).

Zakonski temelji regulirani su: Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u RH, Zakonom o zaštiti potrošača te Pravilnikom o načinu isticanja
maloprodajne cijene i cijene za jedinicu mjere proizvoda i usluga.

Od 05.09.2022. uvodi se zakonska obveza dvojnog iskazivanja cijena, što se odnosi i na web shopove.
Ukratko, radi se o obvezi dvojnog prikaza cijena i u fizičkim trgovinama, radnjama, marketinškim materijalima, društvenim mrežama, web stranicama odn. ukratko na svim mjestima gdje se općenito ističu cijene.
Nadalje ćemo se u ovom tekstu bazirati samo na prilagodbu web shopova za prijelaz na euro iz kune.

Dvojno iskazivanje cijena znači da je potrebno uz prikaz cijene u valuti KN, prikazati i cijenu u valuti EUR, na cijelom web shopu, od prikaza cijena kod listanja proizvoda do cijelog procesa naručivanja, kreiranja ponuda i obrade narudžbi u pozadini i formiranja računa.

Dvojno iskazivanje cijena je nužno da bi se zaštitili potrošači na web shopu, odn. kako bi oni mogli u svakom trenutku u prijelaznom razdoblju imati prikaz cijene i u KN i EUR radi svoje percepcije cijena. Većina ljudi će lako izračunati “iz glave” da je npr. 100 EUR cca 750 KN, ali koliko je npr. 27,65 EUR u KN? Da li je to skupo ili povoljno, gledajući iz percepcije dosadašnjeg prikaza cijena samo u kunama? Ili kontra slučaj 750 KN je jasno cca 100 EUR, ali koliko je eura npr. 1.178,34 kuna? Ide malo teže…

Koliko će trajati obvezno dvojno iskazivanje cijena u kunama i eurima? 

Prijelazno razdoblje u kojem se počinje prikazivati dvojna cijena u kunama i eurima kreće s 05.09.2022., a završava se 31.12.2023. godine.

Za početak će se od 05.09.2022. prikazivati kuna kao trenutna valuta, uz prikaz informativne cijene u eurima, a od 01.01.2023. euro postaje glavna valuta te će se kuna prikazati kao informativna valuta do 01.01.2024. s kojim datumom će se dalje cijene prikazivati samo u eurima.

Tečaj konverzije će biti fiksno definiran na 6 znamenki, da bi kupci mogli provjeriti i percipirati cijene te će taj tečaj biti definiran vjerojatno u srpnju 2022. godine. Spominje se fiksni tečaj od: 7,53450 kn za eur.
Fiksni tečaj konverzije iz kune u euro potrebno je globalno prikazati na web shopu, uočljivo i vidljivo, neovisno o dvojnom prikazu cijena.

Prikaz vrijedi i kod svih akcijskih ponuda, odn. ukoliko je unesena akcijska cijena u kn, ona treba biti predstavljena dvojno i kroz cijenu u eur.

Način prikaza dvojnog iskazivanja cijena u kn i eur na web shopovima

Od 05.09.2022. će se cijene u KN kao trenutnoj valuti trebati prikazi u većoj veličini, a cijene u EUR u manjoj veličini (npr. u zagradi).

Od 01.01.2023. će se s obzirom da euro postaje nova valuta morati prikazivati obratno, odn. prvo će se prikazivati cijena u EUR u većoj veličini, a npr. u zagradi u KN u manjoj veličini. Drugi način je da se EUR prikazuje iznad, a KN ispod, ali to nam za web shopove manje odgovara.

Prilikom iskazivanja prodajnih cijena roba i usluga predlažemo koristiti oznaku EUR ili znak €. Oznaka EUR ili znak € slijedi iza iznosa i razmaka (primjerice iznos od 50 EUR ili 50 €). Za web shopove je recimo zgodnije koristiti oznaku €.

Dvojni optjecaj je razdoblje koje traje od 01.01.2023. do 14.01.2023. u kojem je moguće plaćati i u kunama i u eurima.
Nakon toga moguće je plaćati samo u eurima, konačno. Ovo je čini se još jedna komplikacija.

Od 01.01.2024. prestat će obveza dvojnog iskazivanja cijena u kunama i eurima, odn. ostaje samo prikaz u eurima, konačno!

Ma, tko će to uopće kontrolirati?

Nadležna inspekcijska tijela detaljno će nadzirati poštivanje obveze dvojnog iskazivanja cijena i kažnjavati prekršitelje koji nemaju dvojno iskazane cijene ili koji ne primjenjuju fiksni tečaj konverzije na ispravan način (puni brojčani iznos).

Ugradnja dvojnog iskazivanja cijena u kunama i eurima – usklađenje sa zakonom

Naša ponuda za vlasnike web shopova izrađene u WooCommerce (WordPress) tehnologiji obuhvaća:

1. prilagodbu vašeg shopa za dualni prikaz cijena (kn i euro), u zakonskom roku od 05. 09. 2022. – 01.01. 2024.
2. konverziju cijena iz kn u euro, u zakonskom roku od 01.01. 2023.
3. postavljenje eura za primarnu, a kn za sekundarnu valutu u zakonskom roku od 01.01. 2023.
4. isključivanje dvojnog prikaza cijena na zakonom definirani datum od 01.01. 2024.

A koliko to košta kod vas?

Odlučili smo se ovu ponudu ponuditi primarno našim korisnicima kojima smo izradili web shop u WooCommerce (WordPress) tehnologiji. Naši korisnici će imati prioritet i rješavat ćemo njihove narudžbe po redoslijedima pristizanja. Iako smo izradili preko 100 web shopova, sigurni smo da možemo svima ispuniti zakonske obveze prelaska iz kn na eur na vrijeme!

Ponuda je otvorena i za web shopove u WooCommerce (WordPress) tehnologiji koje nismo mi izradili, ukoliko imate takvu potrebu slobodno se javite.

Cijene za svakog korisnika formirat ćemo individualno, ovisno o starosti web shopa, da li je potrebna i nadogradnja WordPress-a, WooCommerce-a, ostalih pluginova i dr. Zatim ovisno o tome da li web shop već ima druge strane valute (npr. eur, usd, …), da li ima prijevod na strane jezike te da li je npr. spojen na neki ERP sustav za import/export i sinhronizaciju s web shopom, u jednom ili u oba smjera.

Kontaktirajte nas za ponudu na vrijeme i osigurajte da vaš web shop bude usklađen sa zakonom!

Comments are disabled.