Prilagodba i prijelaz web shopova iz kune na euro uz dvojno iskazivanje cijena u kunama i eurima


Prilagodba i prijelaz web shopova iz kune na euro

Kao što znate od 01.01.2023. Hrvatska uvodi valutu euro (EUR) umjesto hrvatske kune (KN).

Zakonski temelji regulirani su: Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u RH, Zakonom o zaštiti potrošača te Pravilnikom o načinu isticanja maloprodajne cijene i cijene za jedinicu mjere proizvoda i usluga.

Od 05.09.2022. uvodi se zakonska obveza dvojnog iskazivanja cijena, što se odnosi i na web shopove.
Ukratko, radi se o obvezi dvojnog prikaza cijena i u fizičkim trgovinama, radnjama, marketinškim materijalima, društvenim mrežama, web stranicama odn. na svim mjestima gdje se općenito ističu cijene.
Nadalje ćemo se u ovom tekstu bazirati samo na prilagodbu web shopova za prijelaz iz kune na euro.

Dvojno iskazivanje cijena znači da je potrebno uz prikaz cijene u valuti KN, prikazati i cijenu u valuti EUR, na cijelom web shopu, od prikaza cijena kod listanja proizvoda do cijelog procesa naručivanja, kreiranja ponuda i obrade narudžbi u pozadini i formiranja računa.

Dvojno iskazivanje cijena je nužno da bi se zaštitili potrošači na web shopu, odn. kako bi oni mogli u svakom trenutku u prijelaznom razdoblju imati prikaz cijene i u KN i EUR radi svoje percepcije cijena. Većina ljudi će lako izračunati “iz glave” da je npr. 100 EUR cca 750 KN, ali koliko je npr. 27,65 EUR u KN? Da li je to skupo ili povoljno, gledajući iz percepcije dosadašnjeg prikaza cijena samo u kunama? Ili kontra slučaj 750 KN je jasno cca 100 EUR, ali koliko je eura npr. 1.178,34 kuna? Ide malo teže…

Koliko će trajati obvezno dvojno iskazivanje cijena u kunama i eurima? 

Prijelazno razdoblje u kojem se počinje prikazivati dvojna cijena u kunama i eurima kreće s 05.09.2022., a završava se 31.12.2023. godine.

Za početak će se od 05.09.2022. prikazivati kuna kao trenutna valuta, uz prikaz informativne cijene u eurima, a od 01.01.2023. euro postaje glavna valuta te će se kuna prikazati kao informativna valuta do 01.01.2024. s kojim datumom će se dalje cijene prikazivati samo u eurima.

Tečaj konverzije je fiksno definiran i on iznosi: 7,53450 kn za eur.
Fiksni tečaj konverzije iz kune u euro potrebno je globalno prikazati na web shopu, uočljivo i vidljivo, neovisno o dvojnom prikazu cijena.

Prikaz vrijedi i kod svih akcijskih ponuda, odn. ukoliko je unesena akcijska cijena u kn, ona treba biti predstavljena dvojno i kroz cijenu u eur.

Način prikaza dvojnog iskazivanja cijena u kn i eur na web shopovima

Od 05.09.2022. će se cijene osim u KN kao trenutnoj valuti trebati informativno prikazati i u EUR (npr. desno u zagradi ili ispod).

Od 01.01.2023. će se s obzirom da euro postaje nova valuta morati prikazivati obratno, odn. prvo će se prikazivati cijena u EUR, a npr. u zagradi u KN. Drugi način je da se EUR prikazuje iznad, a KN ispod, ali to nam za web shopove manje odgovara.

Prilikom iskazivanja prodajnih cijena roba i usluga predlažemo koristiti oznaku EUR ili znak € iza iznosa i razmaka (primjerice iznos od 50 EUR ili 50 €). Za web shopove je recimo zgodnije koristiti oznaku €.

Od 01.01.2024. prestat će obveza dvojnog iskazivanja cijena u kunama i eurima, odn. ostaje samo prikaz u eurima, konačno!

Ma, tko će to uopće kontrolirati?

Nadležna inspekcijska tijela detaljno će nadzirati poštivanje obveze dvojnog iskazivanja cijena i kažnjavati prekršitelje koji nemaju dvojno iskazane cijene ili koji ne primjenjuju fiksni tečaj konverzije na ispravan način (puni brojčani iznos).

Ugradnja dvojnog iskazivanja cijena u kunama i eurima – usklađenje sa zakonom

Naša ponuda za vlasnike web shopova izrađene u WooCommerce (WordPress) tehnologiji obuhvaća:

1. prilagodbu vašeg shopa za dualni prikaz cijena (kn i euro), u zakonskom roku od 05. 09. 2022. – 01.01. 2024.
2. konverziju cijena iz kn u euro, u zakonskom roku od 01.01. 2023.
3. postavljenje eura za primarnu, a kn za sekundarnu valutu u zakonskom roku od 01.01. 2023.
4. isključivanje dvojnog prikaza cijena na zakonom definirani datum od 01.01. 2024.

A koliko to košta kod vas?

Iako smo izradili preko 100 web shopova, sigurni smo da možemo svima ispuniti zakonske obveze prelaska iz kn na eur na vrijeme!

Ponuda je otvorena za web shopove u WooCommerce (WordPress) tehnologiji, ukoliko imate takvu potrebu slobodno se javite.

Cijene za svakog korisnika formirat ćemo individualno, ovisno o starosti web shopa, da li je potrebna i nadogradnja WordPress-a, WooCommerce-a, ostalih pluginova i dr. Zatim ovisno o tome da li web shop već ima druge strane valute (npr. eur, usd, …), da li ima prijevod na strane jezike te da li je npr. spojen na neki ERP sustav za import/export i sinhronizaciju s web shopom, u jednom ili u oba smjera.

Kontaktirajte nas za ponudu na vrijeme i osigurajte da vaš web shop bude usklađen sa zakonom!

Comments are disabled.